Event Tracker

Primary Events Tracker

Historie

Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 3 dager!
Service's issue - Maintenance
7 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Event tracker (zone I) - degraded.
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Primary Tracker Degradation Issue
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Outage
10 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Tracker - outage
4 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Synerise modules - outage
5 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Synerise modules - outage
5 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Activity processing issues
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 6 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Network connections issue
7 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Tracker (zone I ) outage
3 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 12 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 6 dager!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Infrastructure scale up - maintenance.
11 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Data collection and processing.
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 5 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 4 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker