Activities

Activities in CRM

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Core Services / Activities
Inga händelser på 7 dagar!
Periodisk tjänst
Core Services / Activities
Outage
10 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Tracker - outage
4 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Tracker - outage
2 berörda tjänster:
Synerise modules - outage
5 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Synerise modules - outage
5 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Tracker - outage
2 berörda tjänster:
Avbrott
Core Services / Activities
Tracker - outage
2 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Tracker - outage
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Core Services / Activities
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Core Services / Activities
Störd tjänst
Core Services / Activities
Periodisk tjänst
Core Services / Activities