Promotions Points

Scope: Adding points to client account in loyalty program

Incident Impact: Delays in client loyalty points

Dane metryczne

  1. Percent Uptime
    Ładowanie...
  2. Incidents Reported
    Ładowanie...

Historia niedawnych działań

Ostatnio nic się nie wydarzyło.