Communication

(Previously Campaigns module).

Incident Impact: Communication sending can be delayed or stopped

Statistikk

  1. Percent Uptime
    Laster...
  2. Incidents Reported
    Laster...

Nylig historikk

Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ingen hendelser i 12 dager!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ingen hendelser i 11 dager!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Communication