Campaigns

Campaigns sending in Zone I

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 12 dagar!
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Inga händelser på 5 dagar!
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Inga händelser på 4 dagar!
Web Push Campaign module - Resolved
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Synerise Platform Maintenance
5 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Infrastructure - Zone I / Campaigns