Communication

(Previously Campaigns module).

Incident Impact: Communication sending can be delayed or stopped

Dane metryczne

  1. Percent Uptime
    Ładowanie...
  2. Incidents Reported
    Ładowanie...

Historia niedawnych działań

Brak wydarzeń dla 2 dni!
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Brak wydarzeń dla 12 dni!
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Brak wydarzeń dla 11 dni!
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication
Usługi niedostępne
Infrastructure - Zone I / Communication