Nylig historikk

99,74% oppetid
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS