Nylig historikk

99,99% oppetid
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Event Tracker Issue
4 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Communication
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Communication
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Communication