Nylig historikk

99,97% oppetid
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Dynamic Content
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Core Services / Dynamic Content
Redusert tjeneste
Core Services / Dynamic Content
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Automation audience issue
Automation - Zone A / Audience