Historie

99,69% oppetid
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Client Export
Redusert tjeneste
Core Services / Client Export
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Service Issue - Maintenance
5 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Service Issue - Maintenance
5 Berørte tjenester:
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Imports
AI module
4 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Issues with Terrarium
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Issues with Terrarium
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Catalogs do not update
Core Services / Assets
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Service's issue - Maintenance
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
New automation
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Event Tracking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Service issue
7 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
New Automation - trigger audience
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Content Provider
New Automation - degraded
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Service's issue - Maintenance
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Some Synerise's modules - degraded
6 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Analytics module - maintenance
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Events processing.
3 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Email's issue
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Clients / Login
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Automations with webhook.
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Service's issue - email campaing
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Service's issue
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
New Automation - Maintenance
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Analytics module - maintenance
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Promotions & Engagement - Outage
5 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Clients / Login
Dynamic Content issue - outage
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Database - maintenance
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Campaigns module - investigating
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Analytics - information
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Promotions and vouchers - maintenance
5 Berørte tjenester:
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Event Tracker Infrastructure Zone II - outage
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Maintenance Planned
3 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Redeem
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Analytics module maintenance
2 Berørte tjenester:
Service's issue - Outage
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Service's issue
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Activation/Deactivation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Loyalty transactions - degraded.
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Service's issue - Maintenance
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Ute av drift
Core Services / New Automation
Activities and Automation module - degraded
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Displaying activities - degraded
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Clients / Login
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Service's issue - Maintenance
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Dynamic module - outage
Core Services / Dynamic Content
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Clients / Login
Ingen hendelser i 1 dag!
Web Push Campaign module - Resolved
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Synerise Platform Maintenance
3 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Clients / Registration
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Clients / Registration
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Loyalty & Engagement module - Investigating
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Registration module - Investigating
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Temporary issue with Dynamic Content - resolved
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Clients / Registration
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Clients / Registration
Ute av drift
Clients / Registration
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Clients / Login
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / New Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Clients / Login
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Clients / Login
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Service's issue - Maintenance
6 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / New Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
API dashboards downtime
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Problem with Azure - outage - resolved
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Optimization of event processing services (Zone 2)
3 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Dynamic Content optimisation
Core Services / Dynamic Content
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Optimization of event processing services (Zone 2)
3 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / New Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Issue with Dynamic Content
Core Services / Dynamic Content
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Service’s issue
3 Berørte tjenester:
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Analytics module - maintenance
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Outage
7 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Periodevis tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Tracker - outage
3 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Loyalty & Engagement / Promotions Points
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Tracker - outage
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Synerise modules - outage
4 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Synerise modules - outage
4 Berørte tjenester:
API & mobile application module - outage
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services /