Historie

97,44% oppetid
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Outage
10 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Tracker - outage
4 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Synerise modules - outage
5 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Synerise modules - outage
5 Berørte tjenester:
API & mobile application module - outage
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Tracker - outage
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Analytics module - anomaly detected
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
AI module -outage
3 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Activity processing issues
2 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Customer Tag service maintenance
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Adding tags - Degreded
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Catalog's module - outage
Core Services / Assets
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
General / CDN
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Tracker - maintenance
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
AI Components - Outage
AI Services / AI Engine
Promotions module - outage
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Network connections issue
7 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Dynamic Content
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Synerise modules - maintenance
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Dynamic Content
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Dynamic Content
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Tracker (zone I ) outage
3 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
General / Website
Redusert tjeneste
General / Website
Redusert tjeneste
General / Website
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Investigating an analytics & loyalty issues
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
General / Website
Redusert tjeneste
General / Website
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Promotions modules - degraded
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Imports
Activities and Analytics modules - degraded
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Loyalty points
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Activities processing issue (CRM)
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Import status
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Infrastructure scale up - maintenance.
11 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Core Services / Portal
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Promotion service - maintenance
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Data collection and processing.
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Promotion service - maintenance
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Authorization Service - outage
Core Services / API
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Promotions service maintenance.
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / Recommendations
No data at clients' card in CRM
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Imports
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Imports
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Ute av drift
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Analytics module maintenance
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Email sender - degradation
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Import service update
Core Services / Imports
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Analytics
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Imports
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / API
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
AI Services / AI Engine
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Emails
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
AI Services / AI Engine
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Activities
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Automation
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Core Services / Content Provider
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Activities
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / API
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / API
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Core Services / Emails
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Ute av drift
Core Services / Content Provider
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
Core Services / Analytics
Ute av drift
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Core Services / Loyalty & Engagement
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Ute av drift
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodevis tjeneste
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Automation
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Redusert tjeneste
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Ute av drift
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Ingen hendelser i 7 dager!
Ute av drift
AI Services / Search
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Search
Ingen hendelser i 13 dager!
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Search
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
AI Services / Search
Ute av drift
AI Services / Recommendations
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
AI Services / Search
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 6 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
General / Website
Ingen hendelser i 28 dager!
Ute av drift
General / Website
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
General / Website
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ute av drift
General / Website
Ute av drift
General / Website
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
General / Website
Ute av drift
General / Website
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
General / Website
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 8 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
General / Website
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
General / Website
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
General / Website
Ingen hendelser i 5 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ute av drift
Core Services / Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Core Services / Portal