Geschiedenis

99,59% Uptime
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions For Client
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions for POS
Storing
Core Services / New Automation
Activities and Automation module - degraded
3 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Clients / Login
Storing
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Clients / Login
Storing
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Displaying activities - degraded
3 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Clients / Login
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Service's issue - Maintenance
2 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Storing
Core Services / New Automation
Storing
Clients / Registration
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Dynamic module - outage
Core Services / Dynamic Content
Storing
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Storing
Clients / Registration
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Clients / Login
Storing
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Clients / Login
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Web Push Campaign module - Resolved
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Clients / Registration
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Synerise Platform Maintenance
5 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Clients / Registration
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Storing
Clients / Registration
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Loyalty & Engagement module - Investigating
Loyalty & Engagement / Promotions General
Registration module - Investigating
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Temporary issue with Dynamic Content - resolved
2 Getroffen Diensten:
Storing
Clients / Registration
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Clients / Registration
Storing
Clients / Registration
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / New Automation
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Clients / Login
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Service's issue - Maintenance
7 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
API dashboards downtime
2 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Problem with Azure - outage - resolved
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Search
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / New Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Automation - outage (zone I)
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Optimization of event processing services (Zone 2)
3 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Dynamic Content optimisation
Core Services / Dynamic Content
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Event tracker (zone I) - degraded.
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Optimization of event processing services (Zone 2)
3 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / New Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Issue with Dynamic Content
Core Services / Dynamic Content
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Service’s issue
5 Getroffen Diensten:
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Service’s issue
2 Getroffen Diensten:
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Analytics module - maintenance
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Primary Tracker Degradation Issue
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Outage
10 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Tracker - outage
4 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Tracker - outage
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Synerise modules - outage
5 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Synerise modules - outage
5 Getroffen Diensten:
API & mobile application module - outage
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Tracker - outage
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Tracker - outage
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Tracker - outage
2 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Analytics module - anomaly detected
2 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
AI module -outage
3 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Activity processing issues
2 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Customer Tag service maintenance
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Adding tags - Degreded
Core Services / API
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Catalog's module - outage
Core Services / Assets
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
General / CDN
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Tracker - maintenance
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
AI Components - Outage
AI Services / AI Engine
Promotions module - outage
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Network connections issue
7 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Dynamic Content
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Synerise modules - maintenance
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Dynamic Content
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Dynamic Content
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Tracker (zone I ) outage
3 Getroffen Diensten:
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Investigating an analytics & loyalty issues
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Promotions modules - degraded
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Activities and Analytics modules - degraded
2 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Loyalty points
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Activities processing issue (CRM)
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Import status
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Infrastructure scale up - maintenance.
11 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Promotion service - maintenance
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Data collection and processing.
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Promotion service - maintenance
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Authorization Service - outage
Core Services / API
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Storing
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
Loyalty & Engagement / Promotions General
Promotions service maintenance.
Loyalty & Engagement / Promotions General
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / Recommendations
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening