Geschiedenis

98,77% Uptime
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Adding tags - Degreded
Core Services / API
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Catalog's module - outage
Core Services / Assets
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
General / CDN
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Tracker - maintenance
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
AI Components - Outage
AI Services / AI Engine
Promotions module - outage
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Network connections issue
7 Getroffen Diensten:
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Dynamic Content
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Synerise modules - maintenance
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Dynamic Content
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Dynamic Content
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Tracker (zone I ) outage
3 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Investigating an analytics & loyalty issues
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
General / Website
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Promotions modules - degraded
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Imports
Activities and Analytics modules - degraded
2 Getroffen Diensten:
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Loyalty points
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Activities processing issue (CRM)
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Import status
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Infrastructure scale up - maintenance.
11 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Portal
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Promotion service - maintenance
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Data collection and processing.
2 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Promotion service - maintenance
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / API
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Authorization Service - outage
Core Services / API
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Promotions service maintenance.
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / Recommendations
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / Recommendations
No data at clients' card in CRM
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Imports
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Imports
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
AI Services / Recommendations
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / Recommendations
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Activities
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
AI Services / Recommendations
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Storing
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Analytics module maintenance
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Email sender - degradation
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Import service update
Core Services / Imports
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Analytics
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Imports
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
AI Services / AI Engine
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
AI Services / AI Engine
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Emails
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
AI Services / AI Engine
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Activities
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Automation
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Content Provider
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Activities
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / API
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Core Services / Emails
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Campaigns
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Storing
Core Services / Content Provider
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Analytics
Storing
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Core Services / Loyalty & Engagement
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Storing
Infrastructure - Zone I / Automation
Periodieke Dienstonderbreking
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Automation
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Verslechterde Dienstverlening
Infrastructure - Zone I / Event Tracker
Storing
Infrastructure - Zone II / Event Tracker
Geen incidenten afgelopen 7 dagen!
Storing
AI Services / Search
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Search
Geen incidenten afgelopen 13 dagen!
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Search
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
AI Services / Search
Storing
AI Services / Recommendations
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
AI Services / Search
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 6 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen ongeveer 2 maanden!
Storing
General / Website
Geen incidenten afgelopen 28 dagen!
Storing
General / Website
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
General / Website
Geen incidenten afgelopen ongeveer een maand!
Storing
General / Website
Storing
General / Website
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
Core Services / Portal
Storing
General / Website
Storing
General / Website
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
General / Website
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 8 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
General / Website
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Storing
General / Website
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 4 dagen!
Storing
General / Website
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 9 dagen!
Storing
Core Services / Portal
Geen incidenten afgelopen 20 dagen!
Storing
General / CDN
Storing
Core Services / Portal
Storing
General / CDN
Storing
General / CDN
Storing
General / Website